Mgr. Andrea Rosenbergová (Dvořáková)

Vystudovala jsem kombinaci oborů Anglický jazyk a literatura a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a také obor Elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Zkušenosti s výukou angličtiny mám od roku 2006, přičemž jsem vedla i kurzy češtiny pro cizince. Vyučovala jsem individuální, skupinové i mnohonárodnostní kurzy – firemní i soukromé. Mezi mé studenty patří děti i dospělí. V současné době také aktivně spolupracuji s jazykovou školou Belisha Beacon v Praze, kde vedu kurzy anglické výslovnosti.

Mám rovněž zkušenost s přípravou studentů na mezinárodní zkoušky PET a FCE (Preliminary English Test a First Certificate in English), kterými jsem si v minulosti sama prošla. V rámci svého studia na univerzitě jsem poté skládala zkoušku na nejvyšší úrovni - Proficiency in English.

Mám za sebou mnoho krátkodobých pobytů ve Velké Británii a Spojených státech amerických, které jsem věnovala studiu i poznání. V roce 2014 jsem strávila pracovně dva měsíce v jazykové škole v Cambridge (Anglie), kde jsem měla možnost seznámit se s výukou angličtiny jako cizího jazyka v kurzech pro studenty různých národností. V roce 2016 jsem podnikla měsíční cestu za krásami Anglie, Skotska a Walesu.

Ve volném čase velmi ráda cestuji a dále se vzdělávám. Své jazykové znalosti si udržuji denním čtením, poslechem, sledováním pořadů atd.

V posledních letech jsem absolvovala tyto kurzy a semináře:
● Konsekutivní tlumočení AJ/ČJ I, II, III (Belisha Beacon)
● AJ konsekutivní tlumočení mírně pokročilí (Belisha Beacon)
● Základy překladu AJ-ČJ (Belisha Beacon)
● Metodické vzdělávání učitelů (Aj) – Kurz 1: „Metodika v praxi a styly učení“ (AMATE, akreditováno MŠMT)
● Právnická angličtina I (Belisha Beacon)
● Právnická angličtina II (Belisha Beacon)
● Soudní řízení (Belisha Beacon)
● Pracovní právo (Belisha Beacon)
● Ekonomický překlad (Belisha Beacon)
● Basics for an English Classroom (British Council, akreditováno MŠMT)
● Roční rekvalifikační kurz pro překladatele (akreditováno MŠMT)
● Kurz literárního překladu (Obec překladatelů)


SpolupracujiMgr. Lenka Hronová

Vystudovala jsem kombinaci oborů Anglický jazyk a literatura a Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Filologie) na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dále jsem na téže univerzitě pokračovala v magisterském studiu oboru Učitelství anglického jazyka.

S výukou anglického jazyka jsem začala v roce 2008. Díky spolupráci s jazykovými školami Skřivánek (pobočka v Ústí nad Labem) a Lingua jsem měla možnost vést firemní kurzy v Ústí nad Labem a v Lovosicích. Vyučuji individuální i skupinové kurzy – firemní i soukromé. Mezi mé studenty patří děti i dospělí, ale více se zaměřuji na výuku dospělých studentů. V současné době vyučuji firemní kurzy v nadnárodních společnostech – v automobilovém a chemickém průmyslu, dále vedu kurzy anglického jazyka pro japonské studenty a připravuji studenty na vysokoškolské zkoušky z anglického jazyka (začátečníky a mírně pokročilé) a soukromě vedu skupinový kurz všeobecné angličtiny pro začátečníky.

Mám rovněž zkušenost s přípravou studentů na mezinárodní zkoušky PET a FCE (Preliminary English Test a First Certificate in English) a každý rok připravuji středoškoláky k maturitní zkoušce. V rámci svého studia na univerzitě jsem skládala zkoušku na nejvyšší úrovni - Proficiency in English a v průběhu pomaturitního studia na jazykové škole v Praze jsem úspěšně složila zkoušku FCE.

V roce 2006 jsem čtyři měsíce žila v kanadském Torontu, kde jsem byla nejprve pracovně a poté jsem procestovala téměř celou zemi. V roce 2009 jsem opět pracovně odjela do Spojených států amerických, kde jsem žila čtyři měsíce a poté taktéž cestovala napříč zemí.

Ve volném čase ráda cestuji a poznávám kultury i tamější zvyky různých zemí. Ráda fotím a ráda sportuji a v neposlední řadě se věnuji udržování vysoké úrovně angličtiny – např. poslouchám nahrávky v anglickém jazyce nebo přednášky z amerických či britských univerzit.

Reference od studentů - Andrea

I am glad that I can attend your lessons. I visited various courses in the past and none of them can be compared to your lessons. Really!!!! It is the first time that I enjoy English. Lessons are stress free, relaxed and very positive.

I wish you many happy students.
Pavla, 36 let (Kurz pro dospělé B1+)
Každá hodina angličtiny pro mě byla přínosem v rozvoji mých jazykových schopností...
Jiří, 15 let (Kurz pro mládež)
Navštěvuji kurzy anglického jazyka u paní Andrey teprve od září. Mám za sebou zatím jen 4 měsíce výuky. Cíle, které jsem si na začátku kurzu stanovila (jednalo se o zopakování si gramatických pravidel a osvěžení a rozšíření si slovní zásoby), se mi podařilo naplnit. Samozřejmě, že za tak krátký čas se nedá u mne hovořit o výrazném "jazykovém boomu", ale věřím, že pokud vydržím, bude se moje angličtina s pomocí lektorky, paní Andrey, zdokonalovat – zejména pak po komunikativní stránce - a doufám, že bude postupně přecházet do aktivní podoby.

Jako učitelka mohu potvrdit, že výuka probíhá zábavnou a interaktivní formou s vyžitím moderních forem i metod výuky, které jsou střídány v průběhu každé lekce (př. zábavné hry, kvízy, kartičkový systém, poslech a videa zaměřená na porozumění, čtení, rozhovory…). Jednotlivé kurzy mají profesionální úroveň a jsou velmi perfektně a do detailu připraveny.

Paní Andrea je velmi milá, vtipná, trpělivá a ochotná. Jsem s kurzem velmi spokojena a mohu jej jen doporučit.
Gabriela (Kurz pro dospělé A2)
Na kurz angličtiny k Mgr. Andree Dvořákové chodím dva roky. Již před tím jsem absolvoval několik kurzů zaměřených na výuku angličtiny v rámci svojí práce. Mohu tak učinit srovnání. Kurz vedený Mgr. Andreou Dvořákovou je systematický. U gramatiky jsme prošli všechny časy a já poprvé cítím, že jsem porozuměl vhodnosti jejich použití. Kurz je veden zábavnou formou a udržuje vás v neustálé pozornosti. Je plný stále nových her, zaměřených na procvičení si nejen probírané gramaticky, ale i dalších nezbytných dovedností, jakými jsou konverzace, poslech či prezentační dovednosti. Angličtina mě díky tomuto kurzu doslova chytla a stala se mým dalším koníčkem.
Nejsem v životě zvyklý někomu něco doporučovat. Je to vždy velmi ošidné. Tady bych ale neváhal učinit výjimku. Nejprve jsem se do kurzu přihlásil já a postupně se přidala celá naše čtyřčlenná rodina.
Jiří, 47 let (Kurz pro dospělé B1+)
S jazykovými kurzy od Mgr. Andrey Dvořákové jsem velmi spokojená. Kurz není o tom, že člověk sedí za lavicí a vyplňuje gramatické cvičení, ale především o komunikaci, hrách a uvolněné přátelské atmosféře, ve které se učí nejlépe. Lektorka je vždy připravená, ale zároveň pro ni není problém odbočit z osnovy a vysvětlit nám jinou problematiku. Na hodinu angličtiny se vždy těším a určitě budu dále pokračovat s pravidelnými lekcemi.
Andrea, 27 let (Kurz pro dospělé A2+)
Hodnocení kurzu angličtiny s Andreou

Jednotlivé lekce jsou dokonale promyšlené nejen na každou individuální hodinu, ale i v komplexu celého kurzu. Výuka je velmi dynamická, přesto má vše svůj řád – přivítání se, krátká uvolňující debata o zážitcích posledních dní, kontrola domácích úkolů, rozbor nové látky, procvičování v podobě čtení, rozhovorů, poslechů či videí a následné uvolnění a zažití si probraného tématu v podobě hry.

Z pohledu profesního je Andrea vysoce inteligentní, erudovaný a profesionální pedagog. Její znalosti dalece přesahují oblast výuky cizího jazyka. Avšak co se týče anglicky mluvících zemí, je Andrea obratná v nejmenších detailech. Její slovní projev je srovnatelný s rodilým mluvčím, což je patrné i pro laiky. Andrea dokáže perfektně pracovat s motivací – ať už slovně, tak i v podobě odměn. Gramatiku Andrea vysvětluje logicky, jednoduše, přehledně a pochopitelně a následné gramatické vazby doplňuje postupně během celého kurzu – tím studenti získávají jasný a logický přehled, ale zejména obratnost a jistotu v anglickém jazyce. Důraz je kladen zejména na porozumění a na mluvení, avšak opomíjena není žádná oblast anglického jazyka – Andrea se soustřeďuje na správnou výslovnost, intonaci, psaní, čtení… Výuka je velmi efektivní i z hlediska témat – studenti v začátečnických kurzech se učí především obecné komunikaci (rozhovory, popis města, komunikace při cestování, v restauraci, na dovolené, při psaní e- mailů, formální a neformální rozhovory…) – díky tomu jsou studenti schopni se po relativně krátké době domluvit i v zahraničí v rámci základní komunikace (např. v hotelu, na letišti…). Přestože je Andrea vysoce kvalitní lektor, má neustálou potřebu sebezdokonalování se a nově nabyté poznatky ze zahraničních cest uplatňuje ve svých kurzech.

Z lidského hlediska je Andrea neskutečně empatický, laskavý a srdečný člověk, který vždy své studenty povzbudí - tisícero nechápání vždy vystřídá tisícero opakování ze strany Andrey. Andrea je nadmíru trpělivá a vytrvalá ke svým studentům, vůči kterým má 100% závazek i mimo svou pracovní dobu a jednotlivé lekce – studenti se na Andreu mohou obrátit kdykoliv prostřednictvím e-mailu či telefonu. Andrea dokáže bravurně rozpoznat, jsou-li studenti unavení, nebo nejsou ve své kůži či poklesne jejich aktivita, a okamžitě přizpůsobí hodinu jejich momentálnímu výkonu.

Veškerou dobrou atmosféru doplňuje i prostředí, kde vyučování probíhá. Třída je útulně zařízena v duchu Anglie. Vždy je k dispozici škála slovníků, psacích potřeb či papírů. A v neposlední řadě jsou všichni hýčkáni dobrým čajem, vodou, čokoládami k probuzení mysli a tematickými odměnami při dosažení kýženého cíle.

S úctou a velkým poděkováním naší lektorce Vlasta, Elen, Saša, Lea a Zdeněk, studenti Kurzu pro dospělé začátečníky (A1+)
Chtěla bych Vám poděkovat za pěkně připravený workshop. Vaše znalosti jsou úžasné,ale úžasnější je,že je umíte předat dál. To,že umíte 2 hod.v kuse udržet pozornost posluchačů a sama vydržet 2 hod. vykládat bez sebemenší známky únavy je obdivuhodné.
Jestli v angličtině existuje výraz něco jako v češtině “klobouk dolů“, tak bych ho ráda znala, abych Vám takovou poklonu mohla vyseknout. Tentokrát ovšem “klobouk až k zemi“.
Ještě jednou děkuji.
Vlasta, 58 let (Workshop: Obchodní korespondence)
Angličtinu jsem se nikdy takhle neučila. Když jsem začala před dvěmi lety navštěvovat kurz AJ při práci (poprvé v životě), něco jsem pochytila, ale nebylo to ono. Vaše metody mi přijdou zábavné a máte spoustu mnemotechnických pomůcek, jak si slovíčka pamatovat. Těch 90 minut rychle uteče. Sice se říká, že vylepšovat se dá vždy všechno, ale ve Vašich kurzech mne nic nenapadá. Je to pak jen na nás „žácích", aby zabrali a snažili se. Budu se těšit na září.
Šárka, 44 let (Kurz pro dospělé A0)
Na Vašem kurzu se mi líbilo úplně všechno, jen se mi nechtělo pokaždé dělat domácí úkoly. Nejvíce se mi líbilo téma oblečení, zvířata a budovy ve městě. Měla jsem radost, že jsem si na dovolené v zahraničí už sama uměla objednat jídlo.
Klárka, 11 let (Kurz pro děti)
Milá Andreo,

velice Vám děkujeme za zaslání hodnocení naší dcery Kristýny.
Ještě větší dík Vám však patří za odvedenou práci, neboť angličtina naší dcery se i ve škole zlepšila po návštěvě kurzu, ve kterém samozřejmě hodlá i nadále pokračovat.
Znalost cizího jazyka je pro naše děti velmi důležitá, proto dcera navštívila již několik kurzů, ale až nyní jsme spokojeni a můžeme říci, že vložené finanční prostředky byly zúročeny.
V loňském roce dcera navštívila kurz jiné jazykové školy. Můžeme říci, že vklad byl velmi prodělečný. Dcera se začala ve školní výuce ztrácet a ze slibovaného počtu hodin nakonec byla jen třetina. Zbytek hodin nebyl nikdy nahrazen. Kdybychom se neozvali, ani finanční prostředky by nikdy nebyly navráceny.
Váš kurz jsme vybrali především z důvodu toho, že jste skutečně vystudovaný pedagog, a to nejen jazyka anglického, ale především jazyka českého. Z vlastní zkušenosti totiž můžeme říci, že ani to, že výuku vede rodilý mluvčí není záruka kvality, neboť jaká je kvalita výuky, když vyučující nezná řádně ani svůj rodný jazyk.
Po návštěvě Vašeho kurzu dcera dohnala ztracený čas, opět nosí jedničky a hlavně je velmi šťastná. Na Vaše hodiny se těší a sama si na ně dělá přípravu, aniž bychom jí cokoliv připomínali.
Doufáme, že jí její nadšení vydrží co nejdéle. V návštěvě Vašeho kurzu samozřejmě bude pokračovat i v příštím školním roce.
Velice Vám děkujeme za trpělivost a především skvělý přístup k dětem, které díky Vašemu přístupu a skvělé motivaci výuka baví a především jim hodně v dané problematice pomáhá.
Zdraví Jan a Kateřina, rodiče Kristýnky, 10 let (Kurz pro děti)

Nejvíc mě bavily soutěže a diplomove ocenění. Líbilo se mi bodování žáků a videa na počítači. Někdy se mi nelíbily dlouhé DÚ, ale bylo na ně dost času.
Honzík, 11 let (Kurz pro děti)

Slíbila jsem Vám ode mne zpětnou vazbu a ráda Vám ji poskytnu :-) Všude Vás mezi mými přáteli vychvaluji. Dle mého názoru vedete kurzy na velmi vysoké úrovni, líbí se mi na Vás, jakou máte se všemi studenty obrovskou trpělivost a za každé situace jste příjemná a moc milá :-) Kurzy vedete moc pěkným nenásilným způsobem, velmi sympaticky a pokaždé se ve vašich hodinách se studenty moc nasměji... což je velké plus :-) Mám s Vámi zatím za sebou půl roku studia a již nyní vidím na sobě obrovský posun, který jsem na sobě velmi pocítila na mé dovolené v zahraničí, odkud jsem se dnes vrátila. Naprosto bez problémů jsem se domluvila s místními lidmi i v hotelu. Delegátku jsme sice měli k dispozici, ale ani jednou jsme její službu nevyužili, vše jsem zvládla domluvit sama. Měla jsem z toho takovou radost! Že jsem se přestala bát a mluvit! Patří Vám velké dík a velice ráda s Vámi budu nadále pokračovat a dál se zdokonalovat a mluvit a mluvit :-) Angličtina mě vždycky moc bavila, ale teprve vy jste mě dokázala posunout dál, tam kam jsem vždy chtěla. Dodala jste mi odvahu mluvit.
Majda, 34 let (Kurz pro dospělé B1)


Reference od studentů - Lenka

Víkendový kurz anglického jazyka předčil má očekávání, obava z tříhodinového studia se nenaplnila. Výuka byla skvěle vyvážená, ne moc gramatiky, zaměřeno na rozmluvení se, příjemné přátelské prostředí a především úžasná lektorka. Excelentní kurz – velmi přínosný a motivující. Mohu všem jen doporučit! Děkuji za tento kurz, již nyní se těším na další….
Lenka, 36 let (Kondiční víkend pro začátečníky)
Posílám velkou pochvalu. Bylo to moc příjemných šest hodin a ani nevadilo, že byl víkend. Lektorka Lenka byla výborná, sešly jsme se tam i celkem příjemná skupina. Určitě bych to zopakovala a myslím, že nejen já. Takže díky moc, určitě mi to hodně dalo.
Helena, 57 let (Kondiční víkend pro začátečníky)
Co se týče lektorky, tak jsem spokojená opravdu byla. Lenka je milá, příjemná a mluví tak, aby jí všichni rozuměli, takže naprostá spokojenost, přesně takhle jsem si to představovala:o)

Jinak možná to na mne trochu pomalejší bylo, ale rozhodně nelituji, že jsem se přihlásila do začátečníků. U těch mírně až středně pokročilých bych asi byla nesvá a tady, když jsem viděla, že ostatní mluví s chybami, tak jsem se aspoň nebála taky něco říct. Takže na začátek výborné otrkání s konverzací!

Celkově se mi tedy na kurzu líbilo a bavilo mě to, takže ráda bych se zúčastnila i něčeho pravidelnějšího. Předpokládám, že od ledna budou vypsané nové kurzy, takže kdyby bylo volno na mírně pokročilé ideálně od 18:30, ráda bych se zúčastnila pravidelné výuky...

Děkuji.
Vendula, 33 let (Kondiční víkend pro začátečníky)